Sökning: "Bostadsförvaltningslagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bostadsförvaltningslagen.

 1. 1. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER

 2. 2. Förvärv och förvaltning av hyreshus - En utredning av de nya lagstiftningarnas tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alev Aydogan; [2015]
  Nyckelord :The acquisition act; acquisition; management; the housing management act; special management; compulsory management; management injunction; förvärvslagen; förvärv; förvaltning; bostadsförvaltningslagen; särskild förvaltning; förvaltningsåläggande; tvångsförvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER