Sökning: "Bostadsmarknader"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Bostadsmarknader.

 1. 1. COVID-19 and housing market effects from an Icelandic context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elsa Frisk; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Corona pandemic; restrictions; sales prices; transactions frequency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global emergency declared by the World Health Organization in early 2020 due to the outbreak of SARS-CoV-2 would later develop into a pandemic that has since affected global markets at large. Though its affects have been varied in nature and magnitude, housing markets in many countries have seen a boom since the initial outbreak. LÄS MER

 2. 2. Amorteringskravet och unga vuxna : En kvantitativ studie om amorteringskravet och dess påverkan på unga vuxna med olika ekonomisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jamila Askar; Mostafa Khavari; [2022]
  Nyckelord :Bostadsmarknader; Amorteringskrav; Unga; Fördelningseffekter; Inkomst;

  Sammanfattning : Amorteringskravet infördes som en åtgärd för att minska de möjliga risker som följde av hushållens stigande skuldnivåer. Reformens införande har debatterats flitigt då somliga hävdar att den lett till oönskade fördelningseffekter. LÄS MER

 3. 3. Bostadsförsörjning i landsbygder : En fallstudie och framtidsstudie om förutsättningarna för bostadsförsörjning på landsbygder.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Markus Melin; Sigrid Magnusdotter; [2021]
  Nyckelord :housing policy; housing markets; rural areas; rural development; weak housing markets.; bostadspolitik; bostadsförsörjningsansvar; landsbygder; landsbygdsutveckling; svaga bostadsmarknader;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken i Sverige behöver förändras för att skapa jämlika förutsättningar för kommuner att kunna utveckla den lokala bostadsmarknaden och tillgodose sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Landsbygder har andra förutsättningar än de urbaniserade städerna och flera av Sveriges landsbygdskommuner uppvisar en befolkningsminskning, låga bostadspriser och liten eller obefintlig nyproduktion. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneur or Fool : A comparative study of the housing market in Stockholm and London

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Elena Spiroska; Daniel Broman; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Housing price; Greater Fool theory; Price mechanism; Entrepreneur; Bostadsmarknad; Bostadspriser; Greater Fool-teorin; Prismekanism; Entreprenör;

  Sammanfattning : During the past few years, the housing price has increased for both Sweden and the United Kingdom, and according to previous studies there can be many reasons for this development. The purpose of this study is to investigate the degree of differences and similarities between two housing markets. LÄS MER

 5. 5. Villkor för nyproduktion på svaga marknader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Svaga bostadsmarknader; nyproduktion; landsbygd; hinder; Weak housing markets; new housing; rural areas; obstacles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Villkor för nybyggnation på svaga marknader Bakgrund: På senare tid har vi sett försörjningsproblem av bostäder i Sverige. En högre byggnation de senaste åren har delvis bemött problemet. Dock rapporterar samhället fortfarande en bostadsbrist i stora delar av landet bland annat genom höga bostadspriser och långa bostadsköer. LÄS MER