Sökning: "Bostadspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Bostadspolitik.

 1. 1. Policy implications from Sweden for South Korea’s housing policy for young single-households

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jihee Kwon; [2022]
  Nyckelord :young single-person household; housing policy; housing supply; Sweden; South Korea; ungt ensamhushåll; bostadspolitik; bostadsförsörjning; Sverige; Sydkorea;

  Sammanfattning : The number of young single-person households is consistently increasing in South Korea, as in Sweden where the most common type of household is the single-person household. Housing is the key to the transition of young adults to adulthood and it can affect their quality of life and economic security throughout their lifetime. LÄS MER

 2. 2. En bostadsrörelse i vardande - En kvalitativ studie om den svenska utomparlamentariska bostadsrörelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Bostadspolitik; Sociala rörelser; Offentliga institutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Parallellt med ett idag ständigt växande bostadsprekariat är samtalet om en samlad social bostadspolitik inom riksdagen frånvarande. Utanför parlamentet, däremot, vardar en ny bostadsrörelse. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 4. 4. Bostad först i Sverige : En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenhet av insatsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rickard Isaksson; Hassan Shuker; [2022]
  Nyckelord :Housing First; Bostad först; hemlöshet; stigmatisering;

  Sammanfattning : Den svenska hemlösheten är ett växande samhälleligt problem. Det finns ingen vedertagengenerell bostadspolitik som avgör hur sociala insatser bör bedrivas för att bekämpahemlösheten. LÄS MER

 5. 5. Att sätta gentrifiering i en kontext i tre Stockholmsområden- En fallstudie om Bagarmossen, Aspudden och Midsommarkransen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Pohlman; [2022]
  Nyckelord :Gentrification; Urban Renewal; Housing politics; Housing preferences; Gentrifiering; Urban förnyelse; Bostadspolitik. Boendepreferenser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kontextualisera gentrifiering begreppet i tre områden iStockholm. Att tillämpa gentrifiering begreppet och förstå vilka parametrar som är avbetydelse i dessa områden. Metoden har bestått av en litteratur och dokumentstudie för attundersöka tidigare forskning kring gentrifieringsoch bostadspolitik. LÄS MER