Sökning: "Bostadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet Bostadsrätt.

 1. 1. Fel i bostadsrätt eller fel på bedömningen? Kritik mot Högsta domstolens nya praxis, den s.k. procentmetoden, vid bedömning av fel på vara såld i befintligt skick enligt KöpL 19 § 1 stycke 3 punkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Signe Söderberg; [2021-11-22]
  Nyckelord :Köplagen; Fel; Befintligt skick; Friskrivningsklausul; Bostadsrätt; Procentmetoden; Norsk praxis; Høyesterett; Högsta domstolen;

  Sammanfattning : HD har i två uppmärksammade domar om fel i bostadsrätt sålda i befintligt skick slagit fast att en procentmetod skall användas vid bedömningen om varan är i ”väsentligt sämre skick” än vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig med tanke på pris och övriga omständigheter. Enligt procentmetoden skall åtgärdskostnaden ställas i relation till varans pris och om den överskrider en väsentlighetströskel på 6 % så ska varan anses vara i väsentligt sämre skick sett till priset. LÄS MER

 2. 2. Förhandsavtal vid nyproducerade bostadsrätter. Särskilt om formkrav, ogiltighet och frånträde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Binh Tran; [2021-04-22]
  Nyckelord :Bostadsrättslagen; Bostadsrättsförening; Byggmästarbildad bostadsrättsförening; Bostadsrätt; Bokningsavtal; Förhandsavtal; Förhandstecknare; Kamelianfallet; Nyproduktion; Nyproducerade bostadsrätter; SAS-principen; Tillträde; Upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Vid nyproduktion av bostadsrätter används förhandsavtal som är villkorade formkrav. Dessa avtal ingås med en byggmästarbildad bostadsrättsförening. En byggmästarbildad bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som bildas av ett byggföretag enbart för att uppföra nyproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Är det väsentligt? : En analys av väsentliga fel enligt 19 § köplagen vid köp av bostadsrätt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institute for Urban Research (IUR)

  Författare :Kim Nilsson; Filip Billhäll; [2021]
  Nyckelord :Köplagen; Lös egendom; Befintligt skick;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fukt- och mögelskador i bostadsrätt : En utvärdering av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättförening enligt bostadsrättslagen och miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yohanna Burman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Befintligt skick”- klausul i samband med överlåtelse av bostadsrätt - en juridisk analys 

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Victor Werner; Börjesson Carl; Nilsson Philip; [2021]
  Nyckelord :befintligt skick; undersökningsplikt; bostadsrätt; väsentlighetsprövning; övriga omständigheter; badrum.;

  Sammanfattning : Under ett år sker det många bostadsrättsförsäljningar i Sverige och vid vissa händer det att köparna upptäcker fel i bostaden. Vid försäljningarna används den allmänna friskrivningsklausulen “befintligt skick”, som under 2019 och 2020 har kommit att bli omdiskuterad och omprövad. LÄS MER