Sökning: "Bostadsrättsförening"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Bostadsrättsförening.

 1. 1. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 2. 2. Ombildning av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Fredrik Strömberg; Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Ombildning; Renovering; Flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet pågick mellan cirka år 1965 till år 1975 och hade som mål att producera en miljon bostäder för att tackla de bostadsproblem som rådde i Sverige under 1950-talet. Med ett stort fokus på att producera så många bostäder som möjligt föll valet till en början på att främst producera flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar : och årsredovisningens roll samt utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Melin; Jonathan Berg; [2019]
  Nyckelord :Housing Cooperatives; Annual Report; Financial Analysis; Credit; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Finansiell Analys; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder : Vem ska betala för underhållet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lwam Ghebresus; Lidia Tesfayohannes; [2019]
  Nyckelord :Housing association; future savings maintenance procedures; depreciation; Bostadsrättsförening; sparande för framtida underhållsåtgärder; avskrivning;

  Sammanfattning : Background: The housing associations' transition from progressive to linear depreciation (K2 and K3) has led to increased costs for depreciation, which has resulted in many housing cooperatives reporting large accounting deficits. These new regulations are not adapted for the housing associations, hence there is an ongoing discussion if a new regulatory framework that is adapted for tenant-owner associations is required or if the existing regulations that are in practise are to be regulated. LÄS MER

 5. 5. Utredning av potentiell installation av bergvärme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Grenbäck; [2019]
  Nyckelord :Bergvärme; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : A housing society in the municipality of Umeå have under a period found interest in lowering their heating costs for the property. The property consists of 4 buildings in total with 3 of them being a multi-family residential containing 36 apartments in total and one of the buildings is an office building. LÄS MER