Sökning: "Bostadssegregation"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade ordet Bostadssegregation.

 1. 11. Bostadsrättsföreningen och kommunens bostadsrättsförvärv : Problemen med den absoluta medlems- och uthyrningsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Hörnstein; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har genom socialtjänstlagen och den nya bosättningslagen en skyldighet att förse vissa grupper med bostad. De kommunalt ägda bostadsbolagen används ofta för att uppfylla dessa lagstadgade krav. LÄS MER

 2. 12. Hur hanterar de politiska partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna segregationen i Sverige? : Med fokus på den svenska bostadssegregationen

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Frida Roth; Emma Söderfeldt; [2017]
  Nyckelord :Politik; bostadssegregation; vänsterpartiet; liberalerna; sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. LÄS MER

 3. 13. Nyliberalismens inflytande i Malmös samhällsplanering : Hur det nyliberalistiska idealet utrycker sig i Malmö stads planering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Talan Baker; Hannah Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Nyliberalism; nyliberal planering; samhällsplanering; Malmö stad; kreativa klassen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyliberala idéer uttrycker sig i Malmös samhällsplanering. Det teoretiska ramverket för denna uppsats är nyliberalismen och dess påverkan på städer och samhällsplaneringen, såväl som tidigare forskning om nyliberal planering i Malmö. LÄS MER

 4. 14. Tillitens segregation : ungdomars tillit utifrån social position

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maia Stiller Elmqvist; Emma Vaara; [2016]
  Nyckelord :Trust; Social trust; Youth; Adolescence; Class; Socioeconomic status; Social position; Governmental institutions; Tillit; Social tillit; Ungdomar; Klass; Socioekonomiskt område; Social position; Myndigheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvantitativ studie om 15-åringars tillit till statliga institutioner utifrån social position i samhället. Studien har genomförts genom en surveyundersökning i form av enkäter genomförda i klass nio i sex kommunala grundskolor i Stockholmsområdet. LÄS MER

 5. 15. Hur är det att vara kvar som hyresgäst efter en ombildning till bostadsrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Piérre Blomqvist Skog; [2015]
  Nyckelord :bostadsmarknaden; bostadsrättsinnehavare; bostadssegregation; kvarvarande hyresgäster; ombildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Vid ombildning riktas fokus på den ekonomiska vinst folk gör som köper loss sin lägenhet. LÄS MER