Sökning: "Bostadssegregation"

Visar resultat 16 - 20 av 23 uppsatser innehållade ordet Bostadssegregation.

 1. 16. Den Goda Staden? Bostadssegregation i framtidens Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Fredrik Lennander; Anders Johansson; Per Jonsson; [2013-02-22]
  Nyckelord :Bostadssegregation;

  Sammanfattning : Göteborg vill bli "Den Goda Staden". "... LÄS MER

 2. 17. Bostadens roll : en studie om socioekonomisk segregation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jonas Andersson; Parisima Badfar; Elizabeth Nasimbwa; [2013]
  Nyckelord :segregation; klass; bostadspolitik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom skolsystemet. LÄS MER

 3. 18. Etniska Bostadssegregation. Kan det förklaras av Göteborgs stads styrning av de allmännyttiga bostadsbolagen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Benny Byström; Erik Karlsson; [2011-12-08]
  Nyckelord :Segregation; Bostadssegregation; Corporate Governace; Ägarstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Etnisk bostadssegregation i Stockholms län : - ett resultat av diskriminering, invandrares boendepreferenser eller olika ekonomiska förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christian Askåker; [2011]
  Nyckelord :bostadssegregation; överrepresentation; etniska enklaver; födelseland;

  Sammanfattning : Segregation avser det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Uppsatsen fokuserar på den etniska bostadssegregationen men syftar då endast på individens födelseland. Begreppet invandrare kan skapa ett intryck av att gruppen skulle vara homogen vilket inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 5. 20. Moderaternas, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas integrationspolitik : -med fokus på arbetsmarknadsintegration, bostadssegregation och språkkunskap

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Nerdina Avdic; [2010]
  Nyckelord :Integration policy; integration; immigrants; labor-market integration; housing segregation; language knowledge; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Abstract   The purpose of this essay is to compare the integration policy between Socialdemokraterna, Moderaterna and Sverigedemokraterna with focus on labor-market integration, housing segregation and language knowledge. The international immigration has in recent years increased significantly and this has also enriched the receiving countries and still the numbers of extreme right parties have increased. LÄS MER