Sökning: "Bostadssegregation"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade ordet Bostadssegregation.

 1. 21. Boendesegregation i det svenska folkhemmet : en studie av statens konceptualisering av ett samhällsproblem och makthierarkier i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Therese Wulff; [2010]
  Nyckelord :discourse; class; the Swedish model of the welfare state; bostadssegregation; miljonprogrammet; etnisk diskriminering; race discrimination; ethnic discrimination; ethnicity; integration; million program; discrimination in housing; segregation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aims to make visible how the Swedish state has been constituting and conceptualising segregation in housing as a societal problem since 1950. Critical discourse analysis makes up the theoretical and methodical framework. LÄS MER

 2. 22. Squatting i Alexandra : Om illegal bosättning i Sydafrika och hur landets bostadspolitik påverkats av Habitat II

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Avdelning Naturvetenskap

  Författare :Karin Johansson; [2000]
  Nyckelord :squatting illegal bosättning; Sydafrika; Habitat II; bostadspolitik; lokala organisationer;

  Sammanfattning : Squatting innebär att människor illegalt bosätter sig på mark eller ockuperar tomma hus för att ha någonstans att bo. I samband med att världens storstäder växer, växer även squattingområden. För att förbättra situationen för bland annat squatters, hölls 1996 en FN-konferens, Habitat II. LÄS MER

 3. 23. Mångkulturell skola i teori och praktik: en etnografiskstudie om invandrarelever och integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Masoumeh Saberi-Rad; [2000]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den mångkulturella skolan. Uppsatsen beskriver hur invandrarfamiljers klasstillhörighet, och bostadssegregation påverkar invandrarelevers situation i skolan. Vi läser hur interaktion mellan invandrarelever och svenska elever är betydelsefull för ett fungerande samspel mellan invandrareleverna och omgivningen i skolan. LÄS MER