Sökning: "Bostadssegregation"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade ordet Bostadssegregation.

 1. 6. Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Josefin Säfström; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. LÄS MER

 2. 7. "Alla ska få känna tillhörighet" : En kvalitativ intervjustudie om fritidsgårdens arbete med barn i fattigdom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin van Bruggen; Anna Cajback; [2018]
  Nyckelord :Child poverty; segregation; youth center; class; consumer society; alienation; socioeconomic deprived area; Barnfattigdom; bostadssegregation; fritidsgård; klass; konsumtionssamhälle; utanförskap; socioekonomiskt utsatt område;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate various aspects of child poverty related to the work at youth centers. The purpose of the study is also to investigate experiences of the area in which the youth center is located. LÄS MER

 3. 8. Det ligger i deras händer : En sociologisk studie om segregationen mellan Bredäng och Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Afram; Suleyman Celebi; [2017]
  Nyckelord :Residential segregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; social economic; established outsider; idyll; ghetto and public housing the million programme project ; Boendesegregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; socioekonomisk; etablerade outsiders; idyll; ghetto och miljonprogram.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring out the social economic residential segregation that exists in Bredäng and in Mälarhöjden by experiences and perceptions from local residents with a qualitative research. The study will also show how these expectations forms from local residents in these districts. LÄS MER

 4. 9. Bostadsrättsföreningen och kommunens bostadsrättsförvärv : Problemen med den absoluta medlems- och uthyrningsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Hörnstein; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har genom socialtjänstlagen och den nya bosättningslagen en skyldighet att förse vissa grupper med bostad. De kommunalt ägda bostadsbolagen används ofta för att uppfylla dessa lagstadgade krav. LÄS MER

 5. 10. Hur hanterar de politiska partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna segregationen i Sverige? : Med fokus på den svenska bostadssegregationen

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Frida Roth; Emma Söderfeldt; [2017]
  Nyckelord :Politik; bostadssegregation; vänsterpartiet; liberalerna; sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. LÄS MER