Sökning: "Botswana"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Botswana.

 1. 1. Are the Interests of Women Included in Times of Crisis? : A comparative study of the substantive representation of women during the COVID-19 pandemic in the Southern African Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Janna Cederquist; [2021]
  Nyckelord :Representation; substantive representation; descriptive representation; democracy; electoral autocracy; Southern Africa; gender; female political representation; COVID-19; pandemic;

  Sammanfattning : This study set out to answer how and to what extent the gendered effects of the COVID-19 pandemic are addressed in parliamentary debates in the Southern African regional context. As both the proportion of women in parliament and the level of democracy have been established by previous research as important conditions for women to be able to act for women as a group, four countries with varying combinations of these factors are examined. LÄS MER

 2. 2. Välfungerande institutioner och låg korruption mot the resource curse En fallstudie om Botswana och Sydsudan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Maroufi; [2020-09-03]
  Nyckelord :Naturresurser; Institutioner; Korruption; Botswana; Sydsudan;

  Sammanfattning : Flertal länder i subsahariska Afrika har drabbats av så kallade resursfällan, vilket går under namnet The Resource Curse (TRC). Teorin argumenterar för att detta känns igen genom stora mängder naturtillgångar och låg politisk och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :miljöutveckling; ekonomisk tillväxt; Angola; Botswana; Environmental Performance Index; BNI per capita; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. LÄS MER

 4. 4. Afrikanska småstaters säkerhetsstrategiska alliansval

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2020]
  Nyckelord :war studies; small states; strategy; alliances; China; Africa; Botswana; krigsvetenskap; småstater; säkerhetsstrategi; alliansval; Kina; Afrika; Botswana;

  Sammanfattning : De nu rådande teorierna kring småstater och deras säkerhetspolitik har kritise- rats för att vara allt för knutna till västerländska och europeiska småstater. Den här forskningen har därför undersökt orsaker och motiv för en afrikansk småstat att välja att gå in i en allians. LÄS MER

 5. 5. Social Media for Social Change: A Case Study of Online News Consumption among the Zimbabwean Diaspora in Botswana

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Eleanor Brooks; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Around 1 in 4 Zimbabweans lives outside their home country, with the majority of these having emigrated between 2000-2010 due to economic instability and political repression. The emergence of new technologies and social media means that the 4-5 million members of the diaspora scattered around the world are now connected to the families and friends they left behind, as well as to each other, via an extensive web of online communications networks, which remain engaged in politics by discussing political issues relating to their homeland. LÄS MER