Sökning: "Bottom-up innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Bottom-up innovation.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. Greening of Global Value Chains: from a topdown and bottom-up perspective A multiple-case study of how GVC actors are addressing greening of GVCs through reducing CO2 emissions from road transports

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Frida Zetterberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :Global Value Chains; Greening; Sustainability governance; Environmental upgrading; Road transport; CO2 emission; Fossil-free fuels;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Konventionell eller okonventionell, det är frågan? : En studie om flygvapnets förutsättningar för innovation till stöd för specialoperationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Forselius; [2021]
  Nyckelord :military innovation; air force; special operations; special operations forces; adaptation; militär innovation; flygvapnet; specialoperationer; specialoperationsförband; anpassning;

  Sammanfattning : Flygvapnets specialoperationsförband produceras i den konventionella delen av Försvarsmakten vilket innebär högre krav på byråkrati och styrning uppifrån i dess utvecklingsprocesser än okonventionella organisationer. Detta innebär att snabb operativ innovation, som är en framgångsfaktor inom specialoperationer, försvåras. LÄS MER

 4. 4. Militär kreativitet : en militär konstform?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Blomberg; [2021]
  Nyckelord :creativity; military creativity; bottom-up; driving force; organizational environment; military context; punishment; leadership innovation; Grounded Theory; kreativitet; militär kreativitet; nerifrån-och-upp; drivkraft; organisatorisk miljö; militär kontext; bestraffning; ledarskap; innovation; Grounded Theory.;

  Sammanfattning : Kreativitet är en förmåga som Försvarsmakten önskar att militär personal behärskar och använder. Samtidigt saknas en tydlig beskrivning av vad militär kreativitet är, hur det ska tolkas och om det påverkas av yttre påverkansfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Unlocking the Potential of Small- and Medium-sized Enterprises through the Climate-neutral Cities Mission | A case study of Malmö and Lund in the Region Skåne, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Kyle Lavelle; [2021]
  Nyckelord :SME; climate-neutral cities; mission-oriented innovation policy; Region Skåne; urban sustainability transition; intermediaries; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Through the national innovation program Viable Cities, the City of Malmö and the City of Lund in the Region Skåne of southern Sweden have recently undertaken a mission to become climate-neutral by 2030, requiring the commitment and participation of the entire local, urban system in the pursuit and uptake of bottom-up, radical solutions. While small- and medium-sized enterprises (SMEs) make up the backbone of the region’s economy, their importance to the mission’s success has not been fully conceptualized, despite evidence indicating that some SMEs are suited for developing radical innovations while others will struggle to decarbonize their business. LÄS MER