Sökning: "Bouncer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bouncer.

 1. 1. Berghain : Arkitekturens ideologi, mytbildning och makt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Ku; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Berghain is a techno club in Berlin which has become a popular culture phenomenon due to its selective door policy and the rumour about the decadent parties that takes place every weekend in the old power plant building. Although its popularity, there’s a little scientific research about the club. LÄS MER

 2. 2. The implementation of peer-to-peer in flash crowds: A case study of bandwidth and cost reduction for over-the-air updates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Artur Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :peer-to-peer; over-the-air; OTA; p2p; hole punching; NAT; IPv4; IPv6; economic gain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis will examine the plausibility of exchanging protocol from a normal server-client to a peer-to-peer solution for over-the-air updates, using a single case study for Sony Mobile Communications AB in Lund, Sweden. It will examine the effort, the risks, and what the actual gain may be comparing to a client-server approach for over-the-air software updates. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakters erfarenheter av våld och hot i arbetslivet samt vilken betydelse interaktion och samarbete har vid upprätthållande av ordning.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Miriam Strandberg; Nicole Herslund; [2009]
  Nyckelord :Bouncer; Violent behavior; Threats; Interaction; Solidarity; Group; Downplay of violence experience; Ordningsvakt; Våld; Hot; Interaktion; Samspel; Grupp; Nedtoning av våld;

  Sammanfattning : I föreliggande studie åsyftas att erhålla en djupare förståelse om ordningsvakters erfarenheter och upplevelser av våld och hot. Vi vill även få klarhet i vilken betydelse samspelet mellan kollegorna har, samt vad interaktionen mellan ordningsvakterna och gästerna har för betydelse för upprätthållandet av ordning där de arbetar. LÄS MER