Sökning: "Boundary-work"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Boundary-work.

 1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 2. 2. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 3. 3. "När helst och af hvad orsak nöd uppstår" - Offentlig fattigvård, privat välgörenhet och gränsdragningen dem emellan. En analys av fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande till 1918 års fattigvårdslag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ida Roshagen; [2021]
  Nyckelord :fattigvård; välgörenhet; gränsdragningsarbete; offentlig sektor; privat sektor; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis analyses the view on philanthropic organizations as it is expressed in the new law of poor relief passed in 1918 and in the discussions and motivations that underlie the law, published in 1915. By using Thomas F. LÄS MER

 4. 4. Inter-organizational collaboration projects between public organizations: a site of coexisting simultaneously performed boundary work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Gidenstam; Ellen Petersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :Collaboration; Collaboration project; Inter-organizational collaboration; Public sector; Boundaries; Boundary work; The West Link; Gothenburg;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Defensivt och proaktivt gränsdragningsarbete : En kvalitativ intervjustudie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer formar sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Klara Lund; Markus Wendel; [2020]
  Nyckelord :hospital social work; healthcare social workers; professionalism; boundary work; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The mission of healthcare social workers can be very inexplicit, both for other professions inside the walls of the hospital and for the healthcare social workers themselves. The aim of this study was to look into how the mission of healthcare social workers is shaped through the proceedings around the initial contact with their patients. LÄS MER