Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. Konstnären, Kritikern och Handlaren – En kvalitativ analys av hur spelfilmer skildrar kapital och makt mellan skapare och kritiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Agnes Brusk Jahn; [2023-04-17]
  Nyckelord :Bourdieu; Kritiker; Kultur; Konstnär; Filmanalys;

  Sammanfattning : In this academic essay I examine three stereotypes that I have identified in fictive movies with artists and critics. I call these three types Konstnären (The Artist), Kritikern (The Critic) and Handlaren (The Merchant), and explore their power relations to each other, the artwork and the audience. LÄS MER

 2. 2. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 3. 3. Varning för god smak! En diskursanalys av Josef Franks formgivning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Andreas Siotis; [2023]
  Nyckelord :Bourdieu; pedantic disposition; aesthetic disposition; taste; distinction; Josef Frank; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the implicit aesthetic disposition of seeking to obtain an aristocratic habitus by acquiring furniture and textiles designed by Josef Frank. By applying the Bourdieusian theory of legitimate manners and discourse analysis on newspaper articles, this paper asks whether how the aesthetic disposition and pedantic disposition differ in manners of acquiring his furniture and textiles. LÄS MER

 4. 4. Kapital bakom galler : Klassystem på Karlstads fångvårdsanstalt under mitten av 1900-talet

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Forsell; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur fångarnas och personalens beteende på Karlstads fångvårdsanstalt bidrar till att strukturera och reproducera ett klassystem inom anstalten under mitten av 1900-talet. För att åstadkomma detta används förhörsprotokoll, inventarieförteckningar både specifika för böcker tillgängliga för de intagna och för generella föremål på anstalten, och protokoll över personalens kvartalssammanträden. LÄS MER

 5. 5. Between hope and resignation. Three collective initiatives on climate change’s understandings of agency for societal transformation.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lisa Conzemius; [2023]
  Nyckelord :Sustainability Science; social change; structure agency; collective action; anti-capitalism; radical change; Social Sciences;

  Sammanfattning : Addressing climate change will entail groups of people working together to bring about changes in fundamental societal structures. This research investigates how the members of three collective initiatives on climate change in Sweden envision the process of change, based on their understandings of structures and agency. LÄS MER