Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 906 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikael Barkenbom; [2021-06-08]
  Nyckelord :volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionensstyrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär ochäldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyrastycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument frånRäddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionensvärdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. LÄS MER

 2. 2. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 3. 3. Många bäckar små : En undersökning om hur svenska indiemusikbolag genom deras resurstillgångar fortlever inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olle Drugge; [2021]
  Nyckelord :Indie music labels; indie capital; social capital; cultural capital; super fans;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how Swedish independent music labels survive in the music industry. The study aims to examine the independent music labels based on their resource assets and how they through these assets can compete within the music market for continued survival. LÄS MER

 4. 4. Författarevenemang på folkbibliotek : En undersökning av författarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Dahlgren; [2021]
  Nyckelord :Författarevenemang; författarbesök; författare; programverksamhet; folkbibliotek; Bourdieu; litterära fält;

  Sammanfattning : This study deals with author visits at public libraries, where the author perspective is the focal point. A questionnaire was sent online to the members of Författarcentrum and this study is based on the 87 replies. LÄS MER

 5. 5. Barriers to education among Dalit girls: accessibility of educational opportunities in Nepal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Neeti Pradhan; [2021]
  Nyckelord :Dalit; Inequality; Poverty; Education; Barrier; Socio-cultural norms; Discrimination; caste system; awareness; household; self-internalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unequal access to education still remains a major problem especially in developing countries such as Nepal. The caste system in Nepal creates a hierarchy of social groups which has resulted in unequal power distribution and unequal access to resources. LÄS MER