Sökning: "Boutredningsman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Boutredningsman.

 1. 1. Dödsboets förvaltning, utredning och avveckling – En studie av instituten boutredningsmannen, testamentsexekutorn, bodelningsförrättaren och skiftesmannen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Thörn; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; dödsbo; boutredning; bodelning; arvskifte; boutredningsman; testamentsexekutor; bodelningsförättare; skiftesman; estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year about 90,000 people die in Sweden. These 90,000 people normally all have assets and liabilities that do not cease to exist by reason of demise. Debts must be paid, and assets distributed in accordance with legal succession or, when applicable, in accordance with a last will and testament. LÄS MER

 2. 2. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 3. 3. Särskild dödsboförvaltning : Om boutrednings- och skiftesmän

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Henriksen; [2015]
  Nyckelord :Boutredningsman; skiftesman; dödsboförvaltare; Filip Henriksen; Dödsbo; dödsbodelägare; arv;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar boutrednings- och skiftesmannens behörighet, förvaltningsuppdrag och vissa förfarandefrågor. ... LÄS MER

 4. 4. Boutredningsmannainstitutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Damgaard; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Dödsboförvaltning; Boutredning; Boutredningsman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary The regulation for the administration of estates can be found in the Inheritance Code chapter 18 to 24. It was transferred mostly unchanged from the Act on estate administration and estate distribution from 1933. The general rule is that the heirs jointly administer and distribute the estate. LÄS MER

 5. 5. En makes dödsbo – konsekvenser av att den ekonomiska enheten plötsligt upphör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sarah Artursson; [2013]
  Nyckelord :family law; spouse s estate; familjerätt; makes dödsbo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to describe what happens when the economic unit of spouses ceases due to death. There are many practical actions regarding estate inventory, division of property and distribution of the estate that are complicated. LÄS MER