Sökning: "Boverket ́s building regulations"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Boverket ́s building regulations.

 1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighetskrav i nyproduktion - På vilket sätt påverkar tillgänglighetskraven nyproduktionen av bostäder?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Ström Lind; Hanna Silfver; Eleonor Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bostäder; Funktionsnedsättning; Tillgänglighetskrav; Nyproduktion; Produktionskostnader; Housing; Disability; Accessibility requirments; Construction; Production Cost;

  Sammanfattning : Sveriges byggregler grundar sig i FN:s konventioner och FN har beslutats att all nyproduktion ska vara tillgänglig för alla. Huruvida tillgänglighetskraven påverkar fastighetsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga. LÄS MER

 3. 3. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 4. 4. Från liten till stor brand : Brandspridning till vindsutrymmen i flerbostadshus

  M1-uppsats,

  Författare :Aryan Mawlood; Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Byggteknik;

  Sammanfattning : A fire that reaches the attic spaces in a multifamily building often comes with devastating consequences. Only 1 % of all attic fires have their starting point in the attic. The remaining 99 % begin in another fire cell, such as an apartment. LÄS MER

 5. 5. Dagsljus i stadsplaneringen : En fallstudie i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2018]
  Nyckelord :daylight; urban planning; Stockholm Royal Seaport; dagsljus; stadsplanering; VSC; Stockholm; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Daylight has, since the mid 1900’s, been controlled in Swedish construction when Sweden achieved prosperity in society. Since then, the issue in how you plan for the best daylight conditions has had a number of major changes for it to become today’s functional requirement, controlled by Boverket and its building regulations BBR. LÄS MER