Sökning: "Bozkurt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Bozkurt.

 1. 1. Ultraljudsanemometer och energieffektivisering av inbyggda system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Raheleh Dashtestani; Aziz Bozkurt; [2016]
  Nyckelord :Ultrasound anemometer; Embedded system; Energy efficiency; Analog electronics; Wind gauge; Ultraljudsanemometer; Inbyggda system; Energieffektivisering; Analog elektronik; Vindmätare;

  Sammanfattning : This report describes an ultrasound anemometer and its evaluation. This anemometer is a possible alternative for the automated weather stations which will be built in Africa as a part of WIMEA-ICT project. The project is done in cooperation with Norad and different universities in Africa and Norway. LÄS MER

 2. 2. Den turkiska nationalismen på ett svenskt internetforum : En netnografisk dataanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Bozkurt; [2015]
  Nyckelord :Turkisk nationalism; turkiskhet; turkisk identitet; diskussionsforum; Atatürk; internet; Flashback;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt turkisk nationalism och turkiskhet på ett svenskt diskussionsforum. När Atatürk grundade Turkiet så kom han att presentera sitt moderniseringsprojekt med sex inriktningar där nationalismen var ett av de två centrala elementen av dessa. LÄS MER

 3. 3. Läroböcker - ur ett genusperspektiv : En analys av läroböcker i matematik för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annelie Huenul Peltonen; Berna Bozkurt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Värderelevansen i svenska aktiemarknaden : En studie av eget kapital och årets resultat samt marknadsvärde på eget kapital

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josef Sawasa; Selahaddin Bozkurt; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella rapporter står till grund för olika användare för att underlätta beslutsfattandet kring företaget och aktieköp/-sälj beslut. IASB som är internationella standardsättare, är de som upprättar standarder kring hur redovisningen ska ske världen över för att redovisningen ska vara homogen. LÄS MER

 5. 5. Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av Arbetslivsintroduktion - med eller utan förberedande insatser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Bozkurt Åhman; [2013]
  Nyckelord :sjukskrivning; psykisk hälsa; smärta;

  Sammanfattning : Långtidssjukskrivningar är ett folkhälsoproblem i Sverige liksom i hela västvärlden, ett problem som är mer utbrett bland kvinnor än bland män. Projekt Vitalis följde 312 kvinnor i Uppsala län som utförsäkrades och som före inskrivning i det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion (Intro) randomiserades till två interventionsgrupper samt en kontrollgrupp. LÄS MER