Sökning: "Bränsleförbrukning"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Bränsleförbrukning.

 1. 1. Policy Tools for the Decarbonisation of Urban Freight Transport in Brazil

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Raghav Somayya Mandana; [2021]
  Nyckelord :CO2 emissions; transport sector; decarbonisation; battery electric vehicles BEVs ; electromobility; freight transport; total cost of ownership TCO ; light commercial vehicles LCVs ; Koldioxidutsläppen; transportsektorn; avkolning; elektriska fordon EF ; elektromobilitet; godstransport; total ägandekostnad TÄK ; lätta kommersiella fordon LKF ;

  Sammanfattning : There has been an increase in the carbon dioxide (CO2) emissions in the last 3 decades. A large share of these emissions is produced by the transport sector. In 2010 alone, global transport accounted for 7 GtCO2 eq and approximately 23% of total energy-related CO2 emissions. LÄS MER

 2. 2. Development and testing of controller that introduces the functionality to lift the second front axle on a heavy vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Vikgren; [2021]
  Nyckelord :PI control; Bang-bang control; Simulation; Suspensions; Pneumatic actuators.; PI regulator; Bang-bang regulator; Simulering; hjulupphängningar; Pneumatiska ställdon.;

  Sammanfattning : The transition to more environmentally sustainable transports, as well as rising fuel prices create a demand for efficient means of transportation. Liftable axles have shown potential to save fuel and reduces tire wear on heavy vehicles. LÄS MER

 3. 3. Off-hour Deliveries as a Sustainable Alternative : A case study of a Swedish recycling company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mursal Hassas; Signy Yu Liu; [2021]
  Nyckelord :Off-hour deliveries; Freight transportation; Congestion; Traffic efficiency; Emission; Logistics; Recycling industry; Off - hour leveranser; Godstransport; Trängsel; Trafik effektivitet; Avgaser; Logistik; Återvinning industri;

  Sammanfattning : Global climate change is already having a noticeable impact on the environment that threatens the future of all species including humans. Unfortunately, it is currently accelerating and global temperatures will continue to rise in the coming decades mainly due to greenhouse gases produced by human activities in daily life. LÄS MER

 4. 4. Ett batterihybridfartygs driftsmöjligheter : Hur Coey Viking bör operera

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Axel Olausson; Niclas Prahl; [2021]
  Nyckelord :Shore power; Battery hybrid; Maritime LNG-running; Peak-shaving; Landströmsanslutning; Batterihybrid; Maritim LNG-drift; Peak-shaving;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur ett nyproducerat batterihybridfartyg av PSV-typ (plattform supply vessel) bör operera för att uppnå en så energieffektiv drift som möjligt utan att äventyra säkerhet eller redundanskrav. Att framföra ett fartyg så energieffektivt som möjligt är något som är av hög prioritet till sjöss, dels ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur miljösynpunkt, då sjöfartsbranschen ständigt arbetar för en minskad miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS)-filament förstärkt med fibrer av mikrocellulosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Folebäck; [2021]
  Nyckelord :ABS Akrylnitril-Butadien-Styren ; mikrocellulosa; komposit; filament.;

  Sammanfattning : Termoplaster används i en mängd olika produkter världen över. En starkare termoplast kan leda till att en mindre mängd material behövs för att bibehålla samma styrka i en produkt. En lättare produkt kan exempelvis leda till minskad bränsleförbrukning vilket är positivt i avseende för miljön, socialt och ekonomiskt. LÄS MER