Sökning: "Bröllop förr i tiden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bröllop förr i tiden.

  1. 1. Seder och sägner av Leonard Rääf : en studie i bröllop och dop

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Ingela Holmström; [2006]
    Nyckelord :folkminne; folkloristik; Lenorad Rääf; Ydre; hembygdsforskning; övergångsriter; bröllop; dop; sägner; seder; traditioner; skrock;

    Sammanfattning : Mitt syfte är att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga kommentarer. Med detta arbete vill jag visa att många av sägner och seder har en kyrklig anknytning. LÄS MER