Sökning: "Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Johanna Hessel; Lina Swahn; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor globalt och i Sverige. Diagnosen är den främsta anledningen till en förtidig död bland kvinnor. En vanlig behandling är mastektomi, vilket innebär delvis eller total borttagning av ett eller båda brösten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter mastektomi : Att anpassa sig till en förändrad kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hermansson; Sandra Eskilsson; [2011]
  Nyckelord :mastektomi; identitet; bröstcancer; levd kropp; kvalitativ forskning; kvinnlighet; sexualitet; stigmatisering;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ungefär 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige och siffran verkar öka. Vid bröstcancer är det vanligt förekommande med någon form av kirurgi, exempelvis mastektomi som innebär att ett eller båda brösten avlägsnas. LÄS MER

 3. 3. Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Evelina Knutsson; Lena Larsson; Sofie Rasmussen; [2008]
  Nyckelord :Bröstcancer; bröstrekonstruktion; livskvalitet; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den i Sverige vanligaste cancerformen hos kvinnor och omkring en av tio kvinnor kommer att drabbas någon gång i livet. Vissa kvinnor är tvungna att göra en mastektomi till följd av bröstcancern och kan då välja att göra en bröstrekonstruktion, som har till syfte att återställa upplevelsen av normalitet och kvinnlighet. LÄS MER