Sökning: "Bröstcancer smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Bröstcancer smärta.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Nordin; Wilma Tano Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Breast neoplasms; life; patient experience; Bröstcancer; liv; patienterfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste cancerformerna i Sverige är bröstcancer där majoriteten som drabbas är kvinnor. Sjukdomsförloppet debuterar ofta genom någon typ av förändring i bröstet likt en knöl eller apelsinliknande hud. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ulrika Ahlén Bergman; Josefin Lignercrona; [2022]
  Nyckelord :Body image; Breast cancer; Self report; Sexual health; Sexuality; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Sexuell hälsa; Sexualitet; Självrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag överlever ungefär 90 procent av de kvinnor som drabbats av bröstcancer 10 år efter diagnos. Kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkas negativt både psykiskt och socialt av att den fysiska kroppen förändrats i samband med behandling. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans behov av stöd vid bröstcancerrelaterad sexuell dysfunktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Andersson; Erica Eng; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; sexual dysfunction; women; experience; needs; support; Bröstcancer; sexuell dysfunktion; kvinnor; upplevelse; behov; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och sexuell dysfunktion är en vanlig biverkning vid behandling av denna cancerform. Den sexuella dysfunktionen kan vara vaginal torrhet och smärta, minskad lust, minskad förmåga till orgasm samt försämrad kroppsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Ljungström; Sanna Persson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; radiography; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% av kvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening, med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans KASAM efter avslutad bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Malmqvist; Matilda Pettersson; [2021-02-26]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasm; experience; post-treatment; survivorrship care support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Runt 9 000 kvinnor diagnostiseras med sjukdomen i Sverige varje år. Överlevnaden har ökat de senaste åren. Dock kvarstår symtom och svårigheter för många kvinnor även efter avslutad behandling. LÄS MER