Sökning: "Braced frame"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Braced frame.

 1. 1. Extern vindstabilisering för flervåningshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Sörnmo; Karl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Braced frame; External wind stabilization; Glulam; High rise timber building; modal analysis; Extern vindstabilisering; Fackverk; Höghus i trä; Limträ; Modalanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Intresset för höghuskonstruktioner i trä ökar allt mer runt om i världen. I Sverige ligger fokus på höghuskonstruktioner som utnyttjar intern vindstabilisering med skivor i KL-trä. LÄS MER

 2. 2. Design and optimization of steel portal frames according to Eurocode using genetic algorithm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Ghassan Numan; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the essential engineer’s jobs is to achieve the most economical technical solutions. Weight optimization is important since it provides a structure that can carry the applied loads in addition to fulfilling the structural requirements. LÄS MER