Sökning: "Brage Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Brage Johansson.

 1. 1. Snowy : Visualisering av SNOMED CT:s data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Brage; Simon Hadenius; Daniel Johansson; Billy Krig; Simon Lindblad; Emil Nilsson; Joacim Stålberg; Mattias Ulmstedt; [2016]
  Nyckelord :SNOMED CT; D3; SNOMED CT; D3;

  Sammanfattning : Detta dokument beskriver ett kandidatexamensarbete som genomförts av åtta civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Examensarbetet bestod av att utveckla en webbapplikation för att möjliggöra navigation och visualisering av element ur den medicinska databasen SNOMED CT samt deras relationer. LÄS MER

 2. 2. Ett brev, oändliga möjligheter? En studie av börsbolags profilering i VD-breven under hög- respektive lågkonjunktur

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Alexandersson; Hanna Brage; [2010-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Ett brev, oändliga möjligheter? En studie av börsbolags profilering i VD-breven underhög- respektive lågkonjunktur.Författare: Sara Alexandersson och Hanna BrageHandledare: Bengt JohanssonUppdragsgivare: SolbergKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen förjournalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER