Sökning: "Bragi Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bragi Gunnarsson.

  1. 1. Synthetic biology in cyanobacteria : Expression of [FeFe] hydrogenases, their maturation systems and construction of broad-host-range vectors

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningInstitutionen för fotokemi och molekylärvetenskap

    Författare :Ingólfur Bragi Gunnarsson; [2011]
    Nyckelord :biohydrogen; hydrogenase; synthetic biology; cyanobacteria;

    Sammanfattning : .... LÄS MER