Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Performance and analysis of Brahms quintet op. 115 for clarinet and string quartet : Searching for a deeper interpretation

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Maria Rubio Carrion; [2021]
    Nyckelord :Johannes Brahms; Clarinet; Brahms quintet; Clarinet with string quartet; Analysis;

    Sammanfattning : In this thesis, I have studied the composer Johannes Brahms. I have talked about the background and history of his Quintet in B minor for clarinet and string quartet and I have then analyzed the piece. LÄS MER