Sökning: "Brain injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Brain injuries.

 1. 1. Wireless Sensor System for Monitoring Sportsmen Exposed to Hazardous Concussions

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Alper Idrisoglu; [2019]
  Nyckelord :Concussion; g-Force; Impact detection; Ice Hockey; Real-time; Sensor; Web Socket; Wireless;

  Sammanfattning : Sport-related Traumatic Brain injuries (TBI) are a major problem in ice hockey. Reports show that it occurs 160 concussion per 1000 hours of play time and 4.6% of head injuries leads to a concussion in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Fredric Gustafsson; Karolina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Characteristics; child abuse; injuries; radiography; barnmisshandel; kännetecken; radiografi; skador;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. LÄS MER

 3. 3. Reconstruction of Fall Injuries for Children of Different Ages

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Björgvinsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Medical Engineering; Biomechanics; Neuronics; Reconstruction; Falls; Children; LS-Dyna; LS-PrePost; PIPER;

  Sammanfattning : The idea to use finite element (FE) models to reconstruct accidents for humans is becoming more popular the last years. They represent the human body very accurately and indicate well changes in shape, size and biomechanical properties. LÄS MER

 4. 4. "Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lobabah Shaimaa El- Daoud; Suaad Gabaire; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; kognitiv funktionsnedsättning; Erfarenheter; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador samt sjukdomar som påverkar hjärnan. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning förekommer många gånger inom hälsosjukvården. LÄS MER

 5. 5. Concussions in Ice Hockey : Accident Reconstructions Using Finite Element Simulations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ekant Mishra; [2019]
  Nyckelord :Concussion; Ice hockey helmet; Accident reconstruction; FE; HBMs;

  Sammanfattning : Ice hockey, one of the most popular sports in the world, is a contact sport that is always associated with huge risks of traumatic brain injuries (TBIs) resulting from high-velocity impacts. Although technology in player protection equipment has advanced over the years, mild traumatic brain injuries (mTBIs) like concussion remain prevalent. LÄS MER