Sökning: "Brain injuries"

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade orden Brain injuries.

 1. 16. Arbetsterapeutiska interventioner vid sjukdomsrelaterad fatigue - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Monika Lindberg; [2018]
  Nyckelord :occupational therapy; fatigue; patient education; patient education; self-management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid sjukdomsrelaterad fatigue samt deras effekter. För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med grund i analys av kvantitativ forskning, resultatet av denna litteraturstudie baserades på arton artiklar. LÄS MER

 2. 17. Materialkarakterisering av skum i ishockeyhjälmar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Carl Magnusson; Gustav Söderström; [2017]
  Nyckelord :Material;

  Sammanfattning : The brain is one of the most important organ in the human body. During sports, athletes lead a risk of suffering from blows to the head that cause injuries. To protect the athletes from head injuries, the helmet plays an important role. LÄS MER

 3. 18. Age–Related Perspectives on the Biomechanics of Traumatic Injury

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Silvia Pezzutti; [2017]
  Nyckelord :FE Model; Pediatric; Age; Injuries;

  Sammanfattning : Finite element models have the potential to accurately represent the pediatric body, both from the anatomical and topological point of view. They can describe changes in size and shape as well as changes in the biomechanical properties. LÄS MER

 4. 19. Personer som har traumatisk hjärnskada : Upplevelser av skadan och kommunikation efter skadan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Hanna Axelsson; Joline Björkegren; [2017]
  Nyckelord :traumatic brain injury; language features of the brain; communication; experiences; ICF; traumatisk hjärnskada; hjärnans språkliga funktioner; kommunikation; upplevelser; ICF;

  Sammanfattning : An alteration in the function of the brain caused by an external force is called a Traumatic Brain Injury (TBI). There are language features located in different areas of the brain, and depending on where a person gets a TBI, the person can experience different communicative difficulties. LÄS MER

 5. 20. Tecken på barnmisshandel : En litteraturstudie om radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eliza Zdunek; Lorin Demir; [2017]
  Nyckelord :radiology; child abuse; fractures; ligamentous injuries; brain injuries; hemorrhages; radiologi; barnmisshandel; frakturer; ligamentskador; hjärnskador; blödningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapen om barnmisshandel hos vårdpersonal har börjat kritiseras i Sverige. Röntgensjuksköterskan är skyldig att rapportera vid misstänkt barnmisshandel och behöver därför kunna identifiera dessa fall. Syfte: Syftet var att beskriva radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel. LÄS MER