Sökning: "Brain injuries"

Visar resultat 21 - 25 av 41 uppsatser innehållade orden Brain injuries.

 1. 21. Finite Element Modeling of an Innovative Headband : A study about the headband design and its safety properties

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Giuliana Mozzi; [2017]
  Nyckelord :finite element; FEM; headband; innovative; modeling; safety;

  Sammanfattning : One of the most recent challenges faced worldwide is the so-called “ageing population” phenomenon. Besides the disabilities and illnesses that the elderly is prone to, traumatic brain injuries represent a common and potentially fatal factor that greatly affects this population. LÄS MER

 2. 22. Kinematic analysis of traumatic brain injuries in boxing using finite element simulations

  Master-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Xuelong Fan; [2016]
  Nyckelord :Finite element simulation; kinematic analysis; human arm modeling; boxing;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to analyze and evaluate the head injuries due to a striking in a boxing match by LS-DYNA.A simplified arm model was built up and was equipped with three segments which were linked with two spherical joints. LÄS MER

 3. 23. Automatiserad Motion Tracking

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Matilda Olsson; Rebecca Sahlén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärnskador är vanligt förekommande inom ishockey och för att kunna utveckla bättre skyddsutrustning krävs information om kroppens rörelse. Med hjälp av motion tracking kan man få fram rörelsers och kollisioners hastigheter. Automatiserad motion tracking skulle kunna utesluta felkällor till följd av användare etc. LÄS MER

 4. 24. Rutiner i omvårdnad på intensivvårdavdelning av hjärnskadade patienter : Intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Aleksandra Ljudén; Ulrika Norling; [2016]
  Nyckelord :adult; braininjury; routines; traumatic brain injury; intensive care wards; Hjärnskada; intensivvårdsavdelningar; rutiner; traumatisk hjärnskada; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumatisk hjärnskada (THS) orsakas av våld mot huvud i samband med fallolyckor eller trafikolyckor. Varje år söker 20 000 personer vård på grund av skallskador. LÄS MER

 5. 25. Play integrated in physiotherapyy for children with chronic health conditions : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Despina Kyriakidou; [2016]
  Nyckelord :childhood chronic health conditions; children with brain injuries cancer cardiovascular dis-ease CP cystic fibrosis; physiotherapy physical therapy; play; play therapy; therapeutic play;

  Sammanfattning : Background: Play is the child’s natural world. According to psychoanalytical studies, play has an important role in children’s development, and the absence of play during a child’s life could lead to severe pathological implications. LÄS MER