Sökning: "Brake-by-Wire"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Brake-by-Wire.

 1. 1. A Formal Analysis Framework For EAST-ADL Architectural Models Extended With Behavioral Specifications In Simulink

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vasja Çollaku; Paolo Shestani; [2019]
  Nyckelord :UPPAAL; EAST-ADL; Simulink; MetaEdit ; Timed Automata; Brake-by-Wire; Model-Driven Development; Model Checking;

  Sammanfattning : Model-Driven Development is a development approach which is being used frequently in the automotive context in order to design models. EAST-ADL is an architectural language which models systems according to their architectural features, whereas Simulink is a tool environment which models systems according to their behavior. LÄS MER

 2. 2. A Mutation Analysis Framework for Simulink Models

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Henrik Runge; [2018]
  Nyckelord :mutation; testing; simulink; mutant;

  Sammanfattning : Mutation analysis is a fault-based method used for introducing small changes into a program, producing mutants based on mutation operators, classes of commonly occurring faults. Mutation analysis has been used in the last couple of decades for evaluating how good test cases produced by software testing are at detecting faults. LÄS MER

 3. 3. Investigation of a new e-caliper concept with a mechanical backup system

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Guillaume Meurisse; [2018]
  Nyckelord :E-caliper; Brake-by-Wire;

  Sammanfattning : Under der senaste år-tiondet har 'X-by-wire' teknologier stadigt introducerats inom kommersiellbiltilverkning. Detta har hänt på grund av de otaliga fördelar dessa teknologier har över derasmekaniska motparter. Huvudskillnaden är att man använder sig av elektro-mekaniska system iställetfor mekaniska förbindelser. LÄS MER

 4. 4. BRAKE-BY-WIRE IN SUMO: A CUSTOM SOLUTION FOR BRAKING SIMULATION

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Erik Martin Campaña; [2018]
  Nyckelord :embedded; systems; simulation; SUMO; brake-by-wire; braking;

  Sammanfattning : More and more computer simulations of urban traffic are employed in order to predict and optimize the behavior and impact of new technologies. Innovative technologies appear every day and the simulation tools must adapt to take them into account. LÄS MER

 5. 5. Automatic Test Generation and Mutation Analysis using UPPAAL SMC

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonatan Larsson; [2017]
  Nyckelord :UPPAAL SMC; Automatic Testing; Mutation Analysis; Test Generation; Priced Timed Automata; C#;

  Sammanfattning : Software testing is an important process for ensuring the quality of the software. As the complexity of the software increases, traditional means of manual testing becomes increasingly more complex and time consuming. In most embedded systems, designing software with as few errors as possible is often critical. LÄS MER