Sökning: "Brand Associations"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Brand Associations.

 1. 1. Time to prime: En studie i auditory & olfactory priming

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Bogestrand; Maria Carlsson; Anton Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Priming; unconsciousness; manipulation; olfactory; auditory; Business and Economics;

  Sammanfattning : New perspectives on how to best market your brand or products is an ever changing subject. A seemingly unnoticed development in the eyes of ordinary people has been that marketing psychology has become more and more potent in the industry of marketers and brand developers. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om konsekvenser och risker med influencer marketing för ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Jonsson; Olivia Renholm; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate influencer marketing through a qualitative study and look at the consequences and risks for brands. The study aims to facilitate companies' work with influencer marketing by investigating and highlighting possible risks in the subject. LÄS MER

 3. 3. The (Mis)alignment between Offline and Online Brand Image

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Johansson; Emma Källström; Madeleine Erikson; [2022]
  Nyckelord :Brand Image; Brand Image Alignment; Brand Associations; Retailing; Multichannel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The (Mis)alignment between Offline and Online Brand Image: A Qualitative Study based on Customers’ Brand Associations of the Swedish Beauty Retailer Kicks. Purpose: The purpose is to explore the alignment or misalignment of a beauty retailer’s offline and online brand image based on customers’ brand associations. LÄS MER

 4. 4. Individual sponsorship implementation and its managerial motivations : A collective case study of the managerial motivations behind the implementation of individual sponsorship in Swedish outdoor recreation sports

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Olle Lagerqvist; Daniel Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Sponsorship; sport sponsorship; individual sponsorship; leveraging; congruence; sponsorship-linked marketing;

  Sammanfattning : Background: In recent years, sponsorship has become an important and heavily implemented marketing communications tool, and the significance of sponsorship is especially seen within the context of sports. Despite the heavy implementation of sponsorship, both in a team context and on an individual level, existing sponsorship literature has been strongly focused on sponsorship in a team context, thus neglecting the individual aspect of sponsorship. LÄS MER

 5. 5. Balansen mellan ideell och kommersiell verksamhet : En studie i hur svenska elitidrottsföreningar hanterar kommersiella och ideella aspekter för att nå framgång i sina verksamheter.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nils Strand; Klas Rautila; [2022]
  Nyckelord :Non-profit; commercial; commitment; transparency; balance; Ideell; kommersiell; engagemang; transparens; balans;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska idrottsmodellen lutar sig tungt åt det ideella engagemanget. Särskilt inom barn och ungdomsidrott, där det vanligen är föräldrar och eldsjälar ser till att idrottsföreningen håller sig flytande. LÄS MER