Sökning: "Brand Loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden Brand Loyalty.

 1. 1. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 2. 2. Is your brand loyalty affected by the country? : An explanatory investigation of the relationship between brand loyalty and country-of-origin in a Swedish context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Christoffer Eriksson; Sofia Dahlgren; Julia Sunnegårdh; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; country-of-origin; perceived quality; country image; repetitive purchase; attitudinal loyalty.;

  Sammanfattning : Background: Brand loyalty is a rather old concept and has become a central part of everybrand and there are many factors that need to be considered when choosing strategies in orderto achieve this. However, even though the concept itself is rather set-in stone the research onhow brands archive this in different contexts is constantly in motion, for instance it has beenshown that a brand's Country-of-Origin has effects on consumers purchase intent and attitudeswhich are crucial factors within Brand loyalty. LÄS MER

 3. 3. How FIFA Scores from an Offside Position: Understanding the longevity of a Disliked Brand.

  Magister-uppsats,

  Författare :Joris Bertholet; Daan Juistenga; [2021]
  Nyckelord :FIFA; Brand Longevity; Brand Dislike; Customer Valuation; Brand Loyalty; Video Games;

  Sammanfattning : Background: Organizations desire to create and maintain a strong and long-lasting relationship with their consumers. Firms enjoy many benefits through the loyalty of customers, such as lower marketing costs, increased revenue, and much more. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER

 5. 5. Information or Communication channel? : A qualitative study of how fast-fashion brands in Sweden use social media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohammad Mirzajee; Alen Rashid; [2021]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Social Media; Generation Z; Fast-fashion; Relationships; Fashion Marketing; Sweden;

  Sammanfattning : With the constant development of marketing strategies, it has become more vital to continuously communicate online with consumers. As Generation Z is born with digital devices and increased social media channels, customers demand fashion brands being present online. LÄS MER