Sökning: "Brand Manager"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Brand Manager.

 1. 1. Arbetsgivarvarumärkets betydelse : -för ett varuproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Segerbäck; Carolina Wåhleman; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; attribute; EVP; psychological contracts; live the brand; employer branding ambassadors; Arbetsgivarvarumärke; attribut; EVP; psykologiska kontrakt; arbetsgivarvarumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom ett medarbetarperspektiv få en fördjupad förståelse för konceptet arbetsgivarvarumärke och vad som uppfattas attraktivt i ett varuproducerande företag på landsbygden. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Företagsledarens roll vid riskhantering i en tjänstefierad organisation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eskilstorp; Johanna Widman; [2020]
  Nyckelord :Servitization; Service-dominant logic; risk managment; leadership styles; leadarship; Tjänstefiering; tjänstelogik; riskhantering; ledarstilar; ledarskap;

  Sammanfattning : Background and problem More and more companies are now developing from only delivering a single product to now also deliver services. These transformations into servitization bring both risks and benefits to companies making the transition. The benefits of servitization is a well-defined area in the academic literature. LÄS MER

 3. 3. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Storytelling hos hjälporganisationer : en växande bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2020]
  Nyckelord :storytelling; stories; second hand; charity; brand meaning; storytelling; berättelser; second hand; välgörenhet; varumärkesbetydelse;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle en uppåtgående trend när det kommer till att ta socialt ansvar – hos såväl privatpersoner som organisationer. Att agera hållbart är sålunda ett omtalat ämne som debatteras nu mer än någonsin tidigare. Ett sätt att agera hållbart är att konsumera second hand. LÄS MER

 5. 5. Kandidatupplevelse – en aktiv del i employer brand : Kandidatupplevelse som employer branding aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Isabella Söderström; [2020]
  Nyckelord :Candidate experience; Employer brand; Social identity; Recruitment; Communication; Kandidatupplevelse; Employer brand; Social identitet; Rekrytering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att undersöka hur kandidaters upplevelse kan påverkas av interaktion med rekryterande chefer och rekryteringsprocessens olika delar. Likväl skapa en förståelse för den sammanställda kandidatupplevelsens inverkan på en organisations employer brand. LÄS MER