Sökning: "Brand Manager"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Brand Manager.

 1. 1. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 2. 2. Should I stay, or should I go? : En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrea Kauppi; [2019]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; nursing students; organizations; Norrbotten; employer branding; attraktivitet; sjuksköterskestudenter; arbetsgivare; Norrbotten;

  Sammanfattning : Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This means that it is important for employees to work with their brand to succeed. LÄS MER

 3. 3. Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Källbäck; [2019]
  Nyckelord :Traditional advertising; Social media marketing; Brand awareness; Marketing;

  Sammanfattning : In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till (Visit) Dalarna : En intervjubaserad studie om medarbetarnas ambassadörskap på destinationsbolaget Visit Dalarna

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Bröms; [2019]
  Nyckelord :medarbetare; medarbetarskap; ambassadör; engagemang; kunskap; varumärke; platsmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines co-workers’ roles as organisational and brand ambassadors. The purpose is to investigate to which extent the co-workers at the destination organisation Visit Dalarna act as ambassadors for the organisation and how this relates to the brand. LÄS MER

 5. 5. Marketing managers in the age of AI : A multiple-case study of B2C firms

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alex Mugrauer; Johannes Pers; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; machine learning; decision-making; marketing; marketing manager; MarTech;

  Sammanfattning : The growing capacity of artificial intelligence (AI) has been compared to how electricity transformed our world and industries a hundred years ago. AI is changing the rules, roles and tools of marketing, as marketing is one of the most prosperous areas to implement AI in. LÄS MER