Sökning: "Brand Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade orden Brand Strategy.

 1. 1. Creating time, over time - A study of marketing, artificial intelligence, efficiency and value creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Källström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Marketing procurement; discourse theory; value creation theory; artificial intelligence; branding;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 3. 3. HOW DOES CO-BRANDING INFLUENCE BRAND IMAGE : A qualitative research on Supreme’s brand image from consumers’ perspectives

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaer Li; Xinyi Wang; [2019]
  Nyckelord :brand; branding; brand image; co-branding; Supreme;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this paper is to explore the influence of co-branding on brand images from consumers’ perspectives and whether the result of co-branding is consistent with the companies’ expectations or not. Design/methodology/approach- A qualitative research approach is adopted to allow a deeper insight into the impacts of Supreme co-branding from consumers’ perspectives. LÄS MER

 4. 4. Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Gabrielsen; Sofia Qvarnström; [2019]
  Nyckelord :Trust; Influencers; Influencer marketing; Social media; Brand; Tillit; Influencers; Influencer marketing; Sociala medier; Varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Luxury Brands’ Storytelling on Social Media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Ekebring; Mellqvist Catarina; [2019]
  Nyckelord :Brand Storytelling; Luxury Brands; Social Media Platforms; Interaction; Luxury Value;

  Sammanfattning : Title: Luxury Brands’ Storytelling on Social Media Date of Submission: 29th of May 2019 Authors: Klara Ekebring, Catarina Mellqvist Supervisor: Leon Caesarius Course: 2FE840, Master Thesis, 30 ECTS Purpose: The purpose of this thesis is to explore how luxury brands are communicating through brand storytelling on social media. Hence, this study is conducted from the perspective of luxury brands with the aim to provide academic and managerial indications of how luxury brands perceive storytelling of luxury value on social media platforms. LÄS MER