Sökning: "Brand attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade orden Brand attitudes.

 1. 1. Inclusive marketing : A study of Swedish female consumers’ perceptions of inclusive advertisements in the fashion industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Inclusive marketing; Advertising; Brand attitudes; Diversity; Swedish consumers; Fashion industry;

  Sammanfattning : In the last decades we have seen an increase of inclusive marketing, partly because of an increase of consumer awareness and expectations. But it can be hard to succeed with inclusive marketing, and previous research shows that many companies have been accused of CSR- washing, forced diversity, etc. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarkommunikation på sociala medier - Hur utformning av arbetsannonser påverkar mottagares attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Olsson; Helena Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :employer branding; brand attitude; elaboration likelihood model; EmpAt-scale; organizational attractiveness; arbetsgivarvarumärke; varumärkesattityd; EmpAt-skalan; organisationsattraktivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera spetskompetens inom områden som IT och Tech. I takt med digitaliseringen har efterfrågan blivit större än utbudet för kompetenser inom dessa områden och arbetsgivarkommunikation har blivit ett allt mer aktuellt område inom fältet strategisk kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Chatting with a brand spokes-character: A quantitative study on the effects of using brand spokes-characters as virtual chatbot agents

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anton Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Spokes-character; Chatbot; Virtual agent; Brand attitude;

  Sammanfattning : This study investigates the consequences of using brand spokes-characters as chatbot agents in customer interactions. Through two studies, the effects of using a brand spokes-character to interact with consumers is compared to using a non-spokes-character chatbot agent. LÄS MER

 4. 4. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Nyckelord :Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER