Sökning: "Brand equity"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade orden Brand equity.

 1. 1. FIFA - The Ugly Game : En kvantitativ innehållsanalys av FIFA:s kommunikation på Twitter under korruptionsskandalen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Timmy Annerbrink; Morgan Lidman; [2023]
  Nyckelord :FIFA; Twitter; gestaltning; reaktion; Twitteranvändare; varumärkeskapital;

  Sammanfattning : This study examines @FIFAmedia’s communication on Twitter, other users’ reactions to FIFA’s framing in their tweets, and on whether FIFA’s income from brand licensing was affected by the corruption scandal from 2015. By measuring FIFA’s framing and the reactions to it, a concrete comparison with FIFA's brand capital is enabled to provide further understanding of the impact the scandal had on the brand. LÄS MER

 2. 2. Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Lindvert Elmefur; Philip Stoldt; Hugo Johannesson; [2023]
  Nyckelord :Varumärkeskriser; Krishantering; Krishanteringsstrategier; Varumärkeskapital; Förberedelser; Ansvar; Transparens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering Nyckelord: Varumärkeskriser, Krishantering, Krishanteringsstrategier, Varumärkeskapital, Förberedelser, Ansvar, Transparens Problem: Varumärkeskriser uppstår idag oftare än någonsin tidigare. Risken för allvarliga konsekvenser ökar ifall den krisande organisationen är dåligt förberedd och krishanteringen är undermålig. LÄS MER

 3. 3. The effects of different acquisition strategies on brand equity and purchase intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pupu Jin; [2023]
  Nyckelord :Brand image; Acquisitions and Mergers; Automobile industry; Brand equity; Purchase intention;

  Sammanfattning : Purpose - This study investigates the effect factors of brand equity and purchase intention for the original brand from the M&A perspective, involving two types of acquisitions (acquiring a medium image brand and acquiring a high-end image brand). The study object is a Chinese low-end automobile brand, Changcheng, who seeks to improve the brand. LÄS MER

 4. 4. Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Kundrespons : En kvantitativ studie om SMMA, Varumärkesassociation och Kundrespons på den svenska energidrycksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Diös; Alexander Persson; [2023]
  Nyckelord :Social media marketing; social media; Social media marketing activities; trendiness; word-of-mouth; customization; interaction; entertainment; customer loyalty; brand preference; price premium; customer response; brand equity; brand association; Customer based brand equity; brand management; consumer purchase intention.; Marknadsföring i sociala medier; sociala medier; Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; trendighet; ord-av-mun; anpassning; interaktion; underhållning; kundlojalitet; varumärkespreferens; prispåslag; kundrespons; varumärkeskapital; varumärkesassociation; Kundbaserat varumärkeskapital; varumärkeshantering; konsumentköpavsikt;

  Sammanfattning : Titel: Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Varumärkesassociation och Kundrespons  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Författare: Alexander Persson & Thomas Diös Handledare: Katarina Arbin Datum: 2023 - januari Syfte: Sociala medier är en viktig kanal för företag att marknadsföra sig genom i dagens samhälle. Hur företag går tillväga i sin kommunikation på sociala medier är minst lika viktigt då det kan påverka kundens uppfattning och respons av varumärket, vilket kan vara avgörande för varumärkens framgång och överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Extern design och marknadsföringssamarbete - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christina Maria Iliadou; Mariann Ebrahim; [2022]
  Nyckelord :external design; marketing; marketing lead; design lead; co-branding; collaboration patterns; innovation; brand consistency; star-based designer.; extern design; marknadsföring; marketing lead; design lead; co-branding samarbetsmönster; innovation; varumärkeskonsistens; stjärndesigner;

  Sammanfattning : The lack of synergy between design and marketing departments can result in less innovative products which can lead to less customer satisfaction. This problem has affected the perfume and cosmetic industry as well, which is considered to be an industry with high competitiveness but also a high innovation rate. LÄS MER