Sökning: "Brand fit"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Brand fit.

 1. 1. Hur representeras kroppspositivismen hos ett av världens ledande träningsklädes-företag? : En semiotisk bildanalys om företaget Gymshark och dess representation av kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Amanda Lundqvist; Vian Fadhel; [2023]
  Nyckelord :Ideal; Norm; Kroppspositivism; Normbeteenden; Fitspiration; Representation;

  Sammanfattning : For decades we have been surrounded with societal norms concerning our bodies. This has increased with the popularity of the social media platform Instagram. Pictures are posted everyday of people with the perfect and physically fit body. LÄS MER

 2. 2. The role of marketing to avoid product returns in online shopping : how marketers help online consumers to make better purchase decisions and thus avoid product returns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mohamad Saad El Deen; [2023]
  Nyckelord :E-commerce; high products return; digital marketing; consumer decision journey; avoid products returns;

  Sammanfattning : The increasing alarm about global climate change and the related consequences on the planet and humankind has raised the voices to adopt sustainability within organisations and businesses. The wide spread of the internet and smart devices allowed many consumers to buy their needs through smart devices without the need to travel to physical stores. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av schampo- och balsamkoncept : Specialanpassad hårvård som sparar vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Noah Pereira; Oliver Eisen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet har följt en designprocess i uppdrag av fyra personer som studerar teknisk kemi år 2 på KTH. Uppdragsgivarna har framfört en idé för ett schampo- och balsamkoncept som minskar vattenanvändning genom att eliminera det från produktion och transport. LÄS MER

 4. 4. What influences most: Celebrities, Influencers, or Mascots?: Investigating the effectiveness of different Endorsers in Consumer Communication

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emma Edström; Yufei Erik Luo; [2023]
  Nyckelord :Endorser Marketing; Source Credibility Model; Source Attractiveness Model; Product Match-Up Hypothesis; Endorsement;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring insights into the field of endorser marketing. Celebrity, mascot, and influencer endorsements, especially with the rise of social media, are very popular and often-used by marketers in B2C marketing. LÄS MER

 5. 5. Barnidolens kriskommunikation på Instagram : En retorisk undersökning av influencern Pontus Rasmussons kriskommunikation efter skandalen 2022.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Björkman; Isa Franzén; [2023]
  Nyckelord :Crisis communication; Pontus Rasmusson; Image repair - theory; rhetoric; crisis of confidence; cancel culture.; Kriskommunikation; Pontus Rasmusson; Image repair-theory; retorik; förtroendekris; cancelkultur;

  Sammanfattning : Studien undersöker influencern Pontus Rasmussons kriskommunikation i relation till den förtroendekris som inträffade när hans YouTube-kanal. Kanalen lades ner på grund av att han brutit mot YouTubes riktlinjer gällande sexualisering av barn. LÄS MER