Sökning: "Brand value"

Visar resultat 1 - 5 av 983 uppsatser innehållade orden Brand value.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. MONEYMAKER OR GLOBAL SAVER- Exploratory study on Sustainable Innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Benjamin Dawson Barker; Ziyue Ma; Zein Oubari; [2023]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Regional context; Regulation; Brand value; Innovative capabilities; Attractiveness as an employer;

  Sammanfattning : In recent years, both academia and practice have shown an increased interest in sustainable innovation. This new area is examined in the context of large enterprises in our qualitative multiple case study. This thesis thus contributes to a better understanding of the concept as well as the underlying variables that drive sustainable innovation. LÄS MER

 3. 3. The effects of different acquisition strategies on brand equity and purchase intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pupu Jin; [2023]
  Nyckelord :Brand image; Acquisitions and Mergers; Automobile industry; Brand equity; Purchase intention;

  Sammanfattning : Purpose - This study investigates the effect factors of brand equity and purchase intention for the original brand from the M&A perspective, involving two types of acquisitions (acquiring a medium image brand and acquiring a high-end image brand). The study object is a Chinese low-end automobile brand, Changcheng, who seeks to improve the brand. LÄS MER

 4. 4. The role of marketing to avoid product returns in online shopping : how marketers help online consumers to make better purchase decisions and thus avoid product returns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mohamad Saad El Deen; [2023]
  Nyckelord :E-commerce; high products return; digital marketing; consumer decision journey; avoid products returns;

  Sammanfattning : The increasing alarm about global climate change and the related consequences on the planet and humankind has raised the voices to adopt sustainability within organisations and businesses. The wide spread of the internet and smart devices allowed many consumers to buy their needs through smart devices without the need to travel to physical stores. LÄS MER

 5. 5. Keeping Up With The Heritage : An exploration of consumers emotional connections to heritage luxury fashion brands on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathana Kauffmann; Fiona Byrne; Edith Andersson; [2022]
  Nyckelord :Brand Love; Brand Heritage; Luxury Fashion; Emerging Consumers; Visual Methods;

  Sammanfattning : Purpose The aim of this master’s thesis is to gain in-depth insight into the emotional connections of consumers to the brand heritage of luxury fashion brands. Another aim of the paper is to investigate how brand love is enriched by the communication of brand heritage dimensions on Instagram. LÄS MER