Sökning: "Branden Wall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Branden Wall.

 1. 1. Småskalig släckning av konstruktionsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Herman Paulusson; Caroline Larsson; [2018]
  Nyckelord :Construction fires; extinguishing agents; liquid nitrogen; carbon dioxide; fire tests; extinguishing tests; Konstruktionsbränder; släckmedel; flytande kväve; koldioxid; brandtester; släckförsök;

  Sammanfattning : Konstruktionsbränder kan idag orsaka stora problem för räddningstjänsten. Släckningsarbeten vid konstruktionsbränder brukar idag involvera släckmedel som bygger på vattenbaserade medel. Detta medför att primära skador kan begränsas, men istället uppstår problemet med sekundära skador som mögel eller vattenskador. LÄS MER

 2. 2. Experimental Fire Study of Expanded Polystyrene Insulation in Concrete and Lightweight Concrete Wall Constructions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Nellgård; [2017]
  Nyckelord :EPS; Expanded Polystyrene; Concrete; Lightweight Concrete; Vertical Firespread;

  Sammanfattning : In today’s building industry creating and finding a cheaper and more efficient way of construction with the same standards is the primary goal. The necessity in testing the constructions in different scenarios is of highest interest, primarily in saving future lives but also in the residual value for the insurance point of view. LÄS MER