Sökning: "Brandgrav"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Brandgrav.

  1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Ida Linder; [2020]
    Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

    Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER