Sökning: "Branding in social media"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Branding in social media.

 1. 1. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 2. 2. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 3. 3. Understanding the role of social networks in the process of internationalization

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rakibul Islam; Suprim Timila; [2021]
  Nyckelord :Social Media; Social Networks; Effectual Internationalization; Strategic Alliances; Platform Communication; branding;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the role of social network in the international market for the companies that plan to test their capabilities of social network for enhancement of business. In order to explore such capabilities, LinkedIn, Facebook, twitter and other social networks have been considered as examples, using companies from three different countries France, China and India. LÄS MER

 4. 4. Branding Images : White Saviorism and Shock Appeals by BBC Three

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julianne Lindner; [2021]
  Nyckelord :White Saviourism; Documentary; Shock Appeals; Misrepresentation; BBC;

  Sammanfattning : This research has focused on the representation of foreign cultures in four BBCdocumentaries. To be more precise, it looked into how public documentariesportray foreign cultures, specifically within a frame of development aid and whitesaviourism when watching documentaries by BBC Three, a channel which iscentred towards a young audience. LÄS MER

 5. 5. LYFT - A Feminine Alternative for Snus : An Exploratory Study of Consumer Perceptions of Gendered Brands

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Cilla Palmroos; Samuel Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Brand Gender; Brand Love; Gender Congruence; Snus;

  Sammanfattning : Background:Brand gender is the set of human personality traits associated with masculinity and femininity applicable and relevant to brands. Brand gender perceptions can be affected through a range of different marketing techniques, to attract specific customers, and positively influence their consumer-brand relationships and their brand equity. LÄS MER