Sökning: "Branding"

Visar resultat 1 - 5 av 2169 uppsatser innehållade ordet Branding.

 1. 1. The different roles of a brand for purchasing reused materials in B2B

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Jodlovsky; Hanadi Secerovic; [2021-07-02]
  Nyckelord :Brands; business-to-business B2B ; circular economy; purchasing; reused materials; circular branding; construction industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Branding in Startups - A Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Mattson; Marcus Persson; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exploring the Entrepreneur's Mind - A Spectrum of Corporate Branding Mindsets Found in Start-ups

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Barbara Elisabeth Plompen; Milan Wynants; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 5. 5. The struggle of staying young: How heritage brands can utilize cobranding as a way to rejuvenate.

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronika Lindner; Lovisa Idberg; Oskar Hoff; Guillaume Decombe; [2021]
  Nyckelord :Brand Heritage; Heritage Brands; Rejuvenation; Co-branding; Brand Stewardship; Novelty Brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to investigate how co-branding can be utilized by heritage brands to rejuvenate. The aim is to develop the current understanding of how heritage brands engage in co-branding and the motives for rejuvenating the brand. LÄS MER