Sökning: "Brandpost"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Brandpost.

 1. 1. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 2. 2. Framgång på sociala medier för företag i utsatta branscher.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marcus Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Kvalitativ; kvantitativ; intervjuer; textanalys; Konvergens; Relationsmarknadsföring; Marknadsföring; Sociala medier; Word of mouth; Transparens; Facebook; försäkring; försäkringsbranschen; framgång; Svedea; Moderna försäkringar; Trygg-hansa; IF; Länsförsäkringar;

  Sammanfattning : Social media is a relatively new phenomenon that has had a huge impact in the way we communicate in recent years. Today it is used daily by almost everyone and has become a billion dollar industry where corporate existence is increasing by every day. LÄS MER

 3. 3. Framtida Brandvattenförsörjning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Sofia Frindberg; [2012]
  Nyckelord :vattenbehov; räddningstjänst; vatten för släckning; brandpost; water demand; b randvattenförsörjning; rescue service; firefighting water; fire hydrant; fire fighting; Water supply; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water for firefighting is often associated with drinking water, due to fire hydrants. Fire hydrants have been installed in towns for a long time and are one of the most common ways for the rescue service to get hold of water for extinguishing fires. LÄS MER