Sökning: "Brands"

Visar resultat 1 - 5 av 1891 uppsatser innehållade ordet Brands.

 1. 1. When Big Fish Eats Small Fish: the acquisition of Ben & Jerry's by Unilever

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Laurel Craven-Matthews; Asta Nordlund; Zakariae Fouzbi; [2021]
  Nyckelord :Ben Jerry s; Unilever; authenticity; brand identity; brand acquisition; brand structure; corporate brands; product brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Contagious Taste of Corona Beer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Stenbäck; Albin Waldeck; Jacob Rönnhed; [2021]
  Nyckelord :Corona Beer; Coronapandemic; Crisis Management; Brand Equity; Brand association; Corporate brand reputation; Brand identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Covid-19 virus started spreading over the world in the beginning of 2020. WHO soon thereafter declared the virus as a pandemic and due to the crown-looking shape of the virus it was soon to be called the Coronavirus, Corona as it translates into crown in latin. LÄS MER

 3. 3. Artist och Influencer? : En kvalitativ studie om artister och deras möjlighet att implementera influencer marketing i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julhia Sahlander; Lovisa Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Artist; Musikbranschen; Influencer; Influencer marketing; Samarbeten; Personligt varumärke; Sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Research shows that influencer marketing is an effective way to market on social media. Scientists argue that consumers rely on influencers to help them decide on their purchases and guide them through the whole process. In a world where everyone can become an artist, it can be a struggle to stand out among the crowd. LÄS MER

 4. 4. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 5. 5. Desire for truly sustainable suppliers; how to make it work? : Research on Nordic product-based companies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Muhammad Saad Sajid; David Gamble; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Supply Chain Management; Sustainable suppliers; Brand owners.;

  Sammanfattning : Background: Research provides insights on the concept of sustainability in the field of supply chain management, by comparing the theoretical concept of SSCM and the practical understanding or focus of brand owners while representing sustainability. Research describes the value and significance of all three elements of sustainability to prevent brand reputational damage. LÄS MER