Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. RIKTPRIS I ECI-PROJEKT – KRAV PÅ BIM-MODELLER AVSEENDE DETALJERINGSNIVÅ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :George Saliba; Fanny Welker; [2019]
  Nyckelord :BIM; byggnadsinformationsmodellering ; ECI; tidig entreprenörsmedverkan ; LOD; level of development ; riktpris; infrastruktur;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om riktpriset i ECI projekt samt krav på BIM modeller avseende detaljeringsnivåer. Early Contractor Involvement (ECI) är en relativt ny samverkansmodell i Sverige som används av Trafikverket i ett fåtal väldigt stora infrastrukturprojekt. LÄS MER

 2. 2. Assistansrobot "Slangaren"

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Richard Borg; Timmy Svensson; [2011]
  Nyckelord :robot; brandbekämpning; inbyggdasystem;

  Sammanfattning : This project is a step towards automatic firefighting. The goal is to decrease the number of personal injuries by replacing the human firefighter with robots or similar technical tools. Especially in very hostile environments due to risk of explosions or building collapse. A robot is easy to replace and can be maneuvered from a safe distance. LÄS MER

 3. 3. Mekaniskt brandsläckningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Carl-Johan Wickström; Rasmus Magnusson; [2009]
  Nyckelord :Brandsläckningssystem; brandsläckning;

  Sammanfattning : Electrolux Laundry Systems is the world leader in manufacturing professional laundry equipment.The machines are used in the hotel sector, elderly care, in multifamily houses, laundry bars, and incommercial and institutional laundries.If there is oil or grease left in the clothes after washing may the heat from the dryer cause a chemicalreaction. LÄS MER

 4. 4. Alternativt släckvattensystem för Hallandsåstunneln med förenklande antaganden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Karin Johansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker om ett tänkbart alternativt släckvattensystem till Hallandsåstunneln, kan vara i praktiken genomförbart. Rapporten är en del av mitt examensarbete, som består av två delar. LÄS MER