Sökning: "Brandugn"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Brandugn.

  1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
    Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

    Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER