Sökning: "Branschanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Branschanalys.

 1. 1. Utveckling av nya produkter hos Ergoston : Ny mångfunktionell silikonprofil med tillhörande klämma för enkel fastsättning på kroppen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sandra Torstensson; Ante Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Extrudera; kylbehandling; produktutveckling; shore; värmebehandling;

  Sammanfattning : Ergostone, fortsättningsvis företaget, producerar idag en produkt som fungerar likt en vetekudde. Produkten innehar en silikonprofil, producerad i Kina tillsammans med silikonkorkar. Profilen fylls sedan med täljstensdamm och försluts med silikonkorken. Den går att värma för värmebehandling eller kyla för kylbehandling. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av hållbara affärsmodeller för en fossilfri flygbransch : En branschanalys av bioflygbränslen och policys för omställning till en fossilfri flygbransch i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Johanna Kästel; Erik Nymo; [2022]
  Nyckelord :Sustainable business models; sustainable aviation fuel; fossil-free aviation; energy transition; Hållbar affärsmodell; bioflygbränsle; fossilfritt flyg; energiomställning;

  Sammanfattning : Sweden has an ambitious goal that the country will be carbon neutral by 2045, where this includes all sectors, including transportation and thus aviation. The aviation sector is an important part of the transportationsystem where the development of society has become dependent on this transportationalternative. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation inom svensk artrosvård

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anna Lager; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digital vård; e-hälsa; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett nytt sätt att kombinera teoretiska modeller har genererat nya analyser inom området digital transformation av den svenska vården. Arbetet har utgått från kvalitativ data om nuvarande produkt, affärssituation och relation till organisationens omgivning och intressenter. LÄS MER

 4. 4. "Eko-certat rakt uppochner" - En studie om hur svenska kafferosterier navigerar i en komplex bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Hansen; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kaffe; specialkaffe; branschanalys; värdekedjan; hållbarhet; CSR; certifieringar; lokalt; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att modellera utfallen i en fotbollsmatch: med multinomial respektive ordinal logistisk regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Almedina Alic; Caroline Emilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. LÄS MER