Sökning: "Branschsegment"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Branschsegment.

 1. 1. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 2. 2. Prisjämförelsesajters betydelse för e-handlare och deras konsumenter : En studie av prisjämförelsesajters roll i samspelet mellan Internerbaserade återförsäljare av hemelektronik och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Isaksson; Ola Stridh; [2008]
  Nyckelord :consumer empowerment; e-handel; e-relation; hemelektronik; köpbeslutsprocess; Internetmarknadsföring; PriceRunner; Prisjakt; prisjämförelsesajter; word of mouth; STS;

  Sammanfattning : Det finns idag ett väldigt stort urval av återförsäljare som agerar på Internet och dessa kan vid en första anblick te sig väldigt svåra att överskåda för konsumenter inför ett köp. Prisjämförelsesajter finns därför som en konsumentguide som med sina sökfunktioner snabbt hjälper konsumenter att hitta återförsäljare med de billigaste priserna samt även tillhandahåller information om såväl produkter som återförsäljare. LÄS MER