Sökning: "Branschundersökning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Branschundersökning.

 1. 1. CSR och lönsamhet - En branschundersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Thor; Fanny Altefelt; [2018]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; Tobin s Q; Branscher; Folksam; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det föreligger något statistiskt samband mellan CSR och lönsamhet. 183 stycken företag listade på Nasdaq OMX Stockholm har undersökts mellan åren 2013 och 2014. LÄS MER

 2. 2. Skogsentreprenör 2007 : en kvantitativ studie av organiserade skogsentreprenörer i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Daniel Larsson-Snygg; [2009]
  Nyckelord :Skogsentreprenad; Nätverk; Branschundersökning;

  Sammanfattning : SMF Skogsentreprenörerna is a nationwide organisation for Swedish forestry contractors. It has about 750 organised companies with somewhere around 1500 logging machines. These machines perform well over 50% of all yearly landed wood in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Exklusiva urmärken : en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Peter Andersson; [2006]
  Nyckelord :lyx klockor positionering urverk ur;

  Sammanfattning : Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år?Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden utifrån val av urverk och positionering. LÄS MER