Sökning: "Brassica napus"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Brassica napus.

 1. 1. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Fredrik Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Phyllotreta; Brassica napus; raps; integrerat växtskydd; insektsangrepp;

  Sammanfattning : I Sverige finns det fem arter av jordloppor inom släktet Phyllotreta som kan orsaka skador i vårraps, P. atra, P. nigripes P. striolata, P, vittula och P. LÄS MER

 2. 2. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jakob Larsson; [2021]
  Nyckelord :Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Sammanfattning : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. LÄS MER

 3. 3. Detection of Sclerotinia sclerotiorum using qPCR assay and comparison between three qPCR systems to check sensitivity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Neeraj Patil; [2021]
  Nyckelord :Sclerotinia sclerotiorum; Stem rot disease; fungi; oilseed rape; plant pathogen; absolute quantification; real-time PCR; qPCR; detection; PCR sensitivity;

  Sammanfattning : Sclerotinia sclerotiorum is a pathogenic fungus that infects around 400 species of host    plants. Stem rot disease caused by this fungus is economically disastrous for Brassica napus cultivators in Sweden. Due to the lack of disease resistant cultivars, disease management has been solely dependent on fungicide application. LÄS MER

 4. 4. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 5. 5. The role of terpenes produced by Brassica napus in interactions with Verticillium longisporum

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Alessandra Ruffino; [2020]
  Nyckelord :Verticillium longisporum; terpenes; Brassica napus; Arabidopsis thaliana;

  Sammanfattning : Verticillium longisporum is responsible for severe yield losses, especially of oilseed rape (Brassica napus). Rapeseed is the third most important source of vegetable oil worldwide. The need to increase rapeseed oil yield is not only because is a source of healthy vegetable oil but also because it is used as a biodiesel. LÄS MER