Sökning: "Brassica napus"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Brassica napus.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Sammanfattning : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). LÄS MER

 3. 3. Landscape and within-field factors affecting the damages of the brassica pod midge (Dasineura brassicae) in Swedish winter oilseed rape cultivation

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Axel Rösvik; [2019]
  Nyckelord :landscape ecology; Dasineura brassicae; Ceutorhynchus obstrictus; Brassica napus; winter oilseed rap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has been a serious upcoming problem in Swedish oilseed cultivation during recent years. This small dipteran utilized pods damaged by its facilitator, the cabbage seed weevil (Ceutorynchus obstrictus), to be able to oviposit. The larvae of D. LÄS MER

 4. 4. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Nimblad Svensson; [2018]
  Nyckelord :ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Sammanfattning : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. LÄS MER

 5. 5. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Michaela Isoz; [2018]
  Nyckelord :Lepidium campestre; Glucosinolates; Sinigrin; Sulfatase; Sinalbin;

  Sammanfattning : Field cress (Lepidium campestre) is today not a domesticated crop for public consumption. Lepidium campestre is a relative to rapeseed (Brassica napus) and both are producing oil. LÄS MER