Sökning: "Breakdown"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet Breakdown.

 1. 1. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av RCM : Tillämpning av RCM i syfte att öka tillgängligheten för en produktionsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Anton Nordström; [2022]
  Nyckelord :Availability; RCM; FMEA; Maintenance; Tillgänglighet; RCM; FMEA; Underhåll;

  Sammanfattning : Företaget LKAB producerar järnmalmspellets i förädlingsverk i Svappavaara. Dessa förädlingsverk har haft en oväntat låg tillgänglighet under 2021. Denna låga tillgänglighet har lett till en oförmåga att producera enligt uppsatt budget. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av tryckluftssystem för ökad redundans hos AstraZeneca AB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristoffer Molin; Jonas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :redundancy; reliability; compressed air; AstraZeneca; redundans; driftsäkerhet; tryckluft; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Arbetet beskrivet i denna rapport har utförts på AstraZeneca AB:sproduktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Företaget vill öka redundansen på sin tryckluftsanläggning för att höja driftsäkerheten i produktionen. I sin tillverkning av läkemedel används stora mängder tryckluft för bland annat produktionsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 5. 5. Avenanthramides as a means to slow rancidity development in oats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Wing Tung Lo; [2022]
  Nyckelord :avenanthramides; rancidification; lipid oxidation; oats; antioxidants; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cereal grains are an important staple in many diets across the globe. Being one of the most cultivated cereal crops worldwide, especially in Nordic countries, oats are known to have a high dietary fibre content and a nutritional value that makes them highly beneficial for human health. LÄS MER